skip to Main Content
10Solrød Dyrker Næstekærligheden

29. Maj 2019

Skoleårets sidste uge stod i fællesskabets tegn hos 10Solrød, hvor 165 elever satte fokus på medmenneskelighed, overskud og glæde. Med et væld af kreative indsatser, beviste eleverne at næstekærlighed kommer i mange forskellige afskygninger.

Skoleåret går på hæld i 10Solrød og det afsluttes traditionen tro med en fællesuge, der sætter næstekærligheden i centrum. For eleverne i 10.klasserne, har skoleåret handlet om at se indad og reflektere over hvem de er, hvad de vil, og hvordan de kan arbejde sig mod deres mål og drømme i livet. I årets sidste uge vendtes fokus udad, og eleverne brugte således onsdagen på at gøre gode gerninger og dele ud af omsorg og overskud uden at forvente noget til gengæld.

Som inspiration til aktionsugen havde 10Solrød inviteret sognepræst Carsten Mølgaard Hansen til at fortælle om næstekærlighed og om at sende de gode gerninger videre. Her blev elever spurgt om, hvornår de sidst havde gjort noget godt for andre og de diskuterede, hvordan små gerninger kan gøre en stor forskel for fællesskabet.

Dagen fortsatte med gruppearbejde, hvor eleverne skulle udvikle kreative idéer til aktionsprojekter og planlægge, hvordan de kunne føre dem ud i livet dagen efter. Her fik de også til opgave at dokumentere deres aktioner på video, så projekterne kunne præsenteres for de andre grupper om torsdagen.

Onsdag formiddag gik aktionerne i gang og stemningen var ikke til at tage fejl af. Det summede af god karma i Solrød og omegn. En gruppe elever hjalp Solrøds ældre borgere med indkøb og med at besøge rådhuset, hvor de kunne brevstemme til EP-valget. En anden gruppe tog turen ud til kalkgraven, hvor de samlede affald fra naturen.

En gruppe drenge fra 10. Solrød samler affald ved kalkgraven.

 

Andre grupper stod klar med kram og god stemning på gaden. Fælles for alle de kreative projekter var, at de efterlod dagen lidt bedre end den var før.

 

10Solrød er en selvstændig afdeling af UngSolrød og har til huse i lokaler på Solrød Skole. 10Solrød sætter fokus på uddannelse, viden og oplevelser. 10. skoleår er det år hvor man udvikler sig socialt og fagligt og bliver afklaret i valget af ungdomsuddannelse

×Close search
Search