skip to Main Content

Fokus på elevens uddannelsesvej

Dyrlæge, psykolog, elektriker, partisekretær og professionel e-sportsudøver. Drømmene om fremtiden strækker sig vidt hos eleverne på 10Solrød, som i de sidste to uger har arbejdet med deres OSO-opgave. Langs gangene på 10. klassescenteret summer det af kreativitet og spænding, da de næsten 200 elever gør klar til at præsentere deres produkt i tre dages messeopsætning.

I elektrikerens messestand finder vi ledninger, lys og et mindmap over uddannelseslivet, mens sygeplejersken, Josephine, står klar med en opsætning af medicin og en fortælling om sit praktikforløb på Sjællands Universitetshospital.

Hverdagen som sygeplejerske præsenteres med kreativ indlevelsesevne i messestanden 

Messestande skal inspirere til ejerskab

OSO, som står for Obligatorisk Selvvalgt Opgave, tager afsæt i elevens uddannelsesplan, valg af ungdomsuddannelse og jobvalg i fremtiden. I OSO-forløbet får eleverne tid og vejledning til at indsamle viden omkring deres mål for fremtiden f.eks. ved at tage i praktik. Til slut fremstiller eleverne et produkt, som de fremlægger.

Selvom OSO er en fast del af læreplanen for 10.årgang, er der forskellige måder at lave forløbet på. I mange 10. klasser handler det om at aflevere en traditionel skriftlig opgave, men ikke i 10Solrød. Her er klasselokalerne fyldt med hvide pavilloner, som eleverne skal dekorere med deres præsentation af OSO-opgaven. Hver elev skal forberede 20 minutters præsentation for lærere og de andre elever og her får kreativiteten frit løb.

Værktøj, arbejdstøj og elektriske installationer præsenteres i messestanden for elektikerkarrieren 

Formatet med messestandene inspirerer eleverne til at tage ejerskab for deres opgave og produkt. Eleverne kan gå rundt mellem hinandens præsentationer og få inspiration, mens de udveksler erfaringer om uddannelse og jobmuligheder. Det er en mulighed for at blive mere afklaret med sine forventninger til fremtiden – én elev troede han skulle være tømrer, men efter OSO-forløbet fandt han ud af, at han hellere vil arbejde med et andet håndværk.

Åbent hus på 10Solrød i januar

Vil du møde eleverne i 10Solrød og lære mere om, hvad man kan opleve på et år i 10. klasse? Kom til åbent hus onsdag d. 22. januar kl. 16:00 – 18:00. Du får en rundvisning på skolen og til temafagsshowet får du indblik i de sjove, kreative og lærerige linjefag du skal vælge som elev i 10Solrød.

 

10Solrød er Solrøds 10. klassescenter og er en del af UngSolrød. Skolen er kendt for at være et sted med motiverede lærere, et socialt ungdomsmiljø og et undervisningsforløb, der sætter fokus på den enkelte elevs behov. I dette skoleår bliver eleverne udfordret på deres personlige og faglige kompetencer og der skabes et helt unikt sammenhold, hvor alle er fælles om at skabe et fantastisk skoleår.

Forhåndstilmelding til skoleåret 20/21 åbner 2.12.2019 kl. 10:00www.10solrod.dk

×Close search
Search