skip to Main Content
Fransk

Lukket
for tilmelding

Franskholdet er ikke prøveforberedende, men er en grundig forberedelse til gymnasiet, handelsskolen eller en tilsvarende uddannelse.
Eleven får et basiskendskab til det franske sprogs opbygning, der gør eleven i stand til at forstå både det talte og det skrevne samt selv at kunne udtrykke sig på fransk.

Færdighedsmål

Undervisningen skal lede frem mod at eleverne er i stand til at:

 • Forstå almindeligt forekommende ord og vendinger i forbindelse med nære og konkrete emner
 • Læse og forstå korte og enkle tekster
 • Skrive enkle og kortfattede meddelelser
 • Udtale fransk, så det er forståeligt
 • Anvende gestus i forbindelse med at gøre sig forståelig i situationer hvor ordforrådet ikke er tilstrækkeligt.
 • Anvende et elementært ordforråd i forbindelse med samtaler med fransktalende personer

Indholdsbeskrivelse

Eleverne arbejder med:

 • Grundbogsmateriale om det franske sprogforskellige lydtekster
 • enkle samtalemønstre
 • fortælle om enkle postkort og reklamer fra Frankrig
 • at sammensætte enkle tekster
 • at gøre sig forståelig selvom deres sproglige formåen ikke rækker til

Holdet oprettes i samarbejde med Køge Ungdomsskole og undervisningen foregår i Køge.

 

Close search
Search