skip to Main Content
5.klasseselever Skaber Leg Og Venskaber I De Små Klasser

Torsdag formiddag var 40 begejstrede 5. klasser klar til at blive de nye rollemodeller i årets legepatrulje. I mere end 10 år har SSP samarbejdet med skolerne i Solrød Kommune om at skabe legepatruljer, hvor de store børn skaber leg og venskaber for de yngre klasser på legepladsen. 

Klokken ringer ind til time på Uglegårdsskolen, hvor frikvarteret netop er slut. Men for nogle elever i skolens 5. klasser står der torsdag formiddag ikke dansk og matematik på skoleskemaet. De skal på kursus som legepatrulje, hvor de lærer at sætte leg i gang og at invitere til venskaber for indskolingseleverne i spisefrikvartererne.

”Jeg vil gerne være med til at lege med børn fordi jeg har en lillebror. Jeg har altid leget med små børn. Jeg synes det er rigtig sjovt og min mor sagde at hvis jeg fik chancen, så skulle jeg gøre det” fortæller Tristan fra 5.c, da han bliver spurgt om hvorfor han meldte sig til legepatruljen.

I mere end 10 år har SSP samarbejdet med skolerne i Solrød Kommune om at uddanne elever i legepatruljen, hvor de bliver rollemodeller for de yngre klasser. Projektet er et hit for både de yngre elever, der elsker at lege med de store børn og for de 5. klasser, der var heldige at blive rollemodeller i legepatruljen.

”Vi holdt en lodtrækning i klassen” fortæller eleverne i 5.c, ”for næsten alle meldte sig til legepatruljen, men vi kunne kun sende 8 fra klassen”

De andre klasser nikker genkendende og fortæller, at legepatruljen er meget populært i klassen. Én elev havde endda valgt at blive hjemme fra en familieferie til Kreta for at kunne deltage i kurset.

”Det er et stort selvtillidsboost at være noget for andre. De får en ny rolle på legepladsen og de oplever at nogen ser op til dem. De kan også godt selv huske da legepatrulje kom og legede med dem og det har de glædet sig til selv at kunne være for nogle andre” fortæller Sanne Thrane, der står for legepatruljen på Uglegårdsskolen.

På kurset lærer de store elever at stå frem og at styre og tilrettelægge aktiviteter og lege. De lærer også hvad man kan gøre for at sørge for at alle børn er med i legene. Kurset tager 3 timer og afholdes af May-Britt Lund Larsen og Helle Hansen, der begge er udskolingslærere på Munkekærskolen. De kender til dagligdagen på legepladsen og de har tilpasset kurset til indskolingsbørn.

”Jeg elsker at se andre folk være glade. Hvis man ikke har nogen at lege med, så kan man blive glad i legepatruljen” siger Clara fra 5.d

Netop følelsen af, at man nogle gange ikke har nogen at lege med, kan fylde meget på legepladsen.

”Hvor mange har prøvet, at I ikke har nogen at lege med?” spørger May-Britt Lund Larsen og her rækker de 20 elever alle en hånd i vejret.

”Det er der mange, der har prøvet at føle. Og derfor er det rigtig sejt, når nogle af de store børn – og I er nemlig rigtig store – inviterer én med til at lege” siger May-Britt.

Så er det blevet til dagens første leg, hvor eleverne øver sig i at instruere og styre en leg med Kongens Efterfølger.

En del af SSPs forebyggende indsats

Projektet Legepatruljen er en del af SSPs forebyggende arbejde i Solrød Kommune. Legepatruljen er med til at give bedre sammenhold på skolerne og hjælper til at forebygge mobning.

Læs mere om SSP her

 

×Close search
Search