skip to Main Content
SSP Forsætter Det Forebyggende Arbejde Virtuelt

Selvom eleverne er sendt hjem til virtuel undervisning, fortsætter UngSolrøds SSP det vigtige arbejde med forebyggelse gennem Digital Dannelse og Social Pejling

På en normal uge under normale omstændigheder, er SSP-konsulent, Bo Andersen, sjældent det samme sted flere dage i streg. Hans kontor ligger i UngSolrøds sekretariat på Solrød Gl. Skole, men faktisk er hele kommunen hans arbejdsplads. Den ene dag er han på Munkekærskolen, hvor han underviser elever i Digital Dannelse; den næste dag er han i Trylleskoven, hvor han guider skoleklasser gennem øvelser i teambuilding.

I dag ser hverdagen lidt anderledes ud, for nu foregår undervisningen virtuelt og SSP kan ikke længere lave fysiske skolebesøg, som de plejede.

SSP omstiller sig til virtuel undervisning 

Derfor har Bo tilpasset undervisningen til nye, virtuelle rammer, så han kan afholde sine forløb online. Dermed kan han fortsætte det vigtige arbejde med at skabe gode og trygge vilkår for børn og unge gennem dialog og forebyggelse.

I disse skoleforløb overtager Bo undervisningen af klassen i 2-3 lektioner. Her inddrager han eleverne i temaer som digital dannelse, sikker adfærd på nettet, den gode tone på sociale medier og andre aspekter, der er en del af hverdagen for børn og unge. Forløbet følges op med et forældremøde, hvor forældrene inddrages i, hvad eleverne har lært. Her bliver de også inviteret til dialog omkring de udfordringer, man kan møde når man som ung skal lære at navigere i en hverdag med sociale medier og digitale rammer.

Forebyggelse gennem social pejling

SSP er en afdeling i UngSolrød og arbejdet er en del af en større indsats for forebyggelse blandt børn og unge i kommunen, der også fokuserer på at motivere dem til at fravælge risikoadfærd gennem social pejling. Her udarbejder SSP anonyme undersøgelser blandt unge, der giver et indblik i flertalsmisforståelser og det forventningspres, der kan opstå, når man tror at ”alle andre gør noget.” Med udgangspunkt i den landsdækkende Ungeprofilundersøgelse får SSP desuden indblik i unges trivsel, sundhed og livsopfattelse.

SSP-konsulenterne er kendte ansigter blandt kommunens børn og unge og deres stærke lokalkendskab gør, at de tidligt kan opfange faresignaler og udviklingstendenser i forhold til kriminalitet. Derfor er det en vigtig del af arbejdet at skabe og vedligeholde samarbejdet med skoleklasserne. Heldigvis kan forebyggelsesarbejdet fortsætte virtuelt indtil SSP igen kan besøge eleverne fysisk på skolerne.

×Close search
Search