skip to Main Content
SSP Beder Forældre Om Hjælp

SSP opfordrer forældre til at gå i dialog med deres unge, om adfærden i det offentlige rum.

Foråret er over os, og sommeren står for døren. Traditionelt betyder det, at mennesker samles i det fri, nyder vejret og laver forskellige sociale aktiviteter rundt omkring i kommunen.

Dette gælder i særlig grad vores unge mennesker, som mødes forskellige steder, hvor de hygger sig og hører musik.

”I lyset af Covid19-situationen er det vigtigt, at særligt forældrene er med til minde de unge om, ikke at være mere end 10 i en gruppe, minde dem om ikke at spille for højt,
passe på tingene og fjerne deres affald inden de forlader stedet”, siger SSP-konsulent Kasper Vest Nielsen

”Som forældre kan man blive utryg, når man sender sit unge menneske afsted. Men man har også et særligt ansvar. Derfor er det en god idé, hvis man laver nogle aftaler om hvor meget
alkohol, det er ok at indtage og aftale hjemkomst tidspunkt eller afhentning. Ligesom man kan lave aftaler med forældrene i den unges vennekreds, således at der er nogenlunde ens aftaler. Husk, det er ikke den unge som sætter grænsen, det er de voksne, som bestemmer hvor grænsen skal være”, supplerer SSP-konsulent Bo Juul Andersen

SSP udfører en tryghedsskabende indsats, hvor de forsøger at møde de unge og få skabt en dialog, således at de bliver opmærksom på, at de ikke er til gene for omkringboende.

”Men alle borgere kan være med til at hjælpe. Hvis man henvender sig til de unge i en venlig tone, tager de godt imod vokse og vil meget gerne i dialog”, siger Kasper Vest Nielsen, og hans erfaring er, at det har den største præventive virkning, hvis vi alle sammen hjælper de unge og hinanden med at skabe rammer og plads til alle.”

Vores verden er meget pludseligt blevet en anden grundet Covid19. Vi har gennem lang tid holdt afstand til hinanden, hvilket i særlig grad kan være svært for unge mennesker. De unge mennesker har ikke været i skole eller fritidsaktiviteter, og de savner hinandens selskab. Unge føler, at det er svært at finde nogle positive ting at glæde sig til.

De arrangementer som de har set frem til er aflyst, og verden er svær at overskue. De vil gerne være sammen, men de mødes ikke hos hinanden, men i stedet ude i det fri 

”Derfor ser vi en øget aktivitet med unge mennesker rundt omkring i kommunen. Vi oplever generelt, at de unge mennesker respekterer retningslinjerne for at mindske Covid19 smitte, om ikke at være forsamlet mere end 10 personer. Men unge mennesker kan til tider glemme ting, og har derfor ind imellem behov for at blive mindet om retningslinjerne”, siger Kasper Vest Nielsen

”Vi ser der unge på de forskellige institutioner, skoler, Karlstrup Kalkgrav og stranden. Vi møder unge som drikker alkohol, og vi kan se, at der flere af stederne også er tegn på, at der bliver røget hash. Desværre ved vi også, at når unge er påvirkede stiger risikoen for at de forøver hærværk, eller at der sker andre uhensigtsmæssige ting. Vi har allerede set hærværk flere steder, og vi ser mange efterladenskaber såsom knust glas, tobaksrester og andet affald. Derfor er det
vigtigt, at vi hjælpes ad med at få de unge til at være sammen på en god måde”, slutter Kasper Vest Nielsen af og tilføjer at SSP vil fortsætte den tryghedsskabende indsats og ønsker alle en god sommer ☀️

×Close search
Search