Gå til sideindhold

UU-Vejledning

UU-Vejledning på skolerne

Uddannelsesvejledere vil være på skolerne for at støtte eleverne i den proces, det er at træffe et godt uddannelsesvalg, der hænger sammen med ens interesser, evner og muligheder. På nogle skoler er vejlederne tilstede på faste ugentligt dage, og på andre skoler aftaler man det løbende.

 

Vejlederne kommer ud i klasserne og giver kollektiv vejledning. På folkeskolerne undervises endvidere i temaet uddannelses og job. Vejledningen bygger oven på undervisningen og den kollektive vejledning.

 

Vejledningen arbejder målrette mod, at alle elever efter 9. eller 10. klasse bliver uddannelsesparate, dvs. at de har de personlige, sociale, faglige og praksisfaglige forudsætninger, for at starte på ungdomsuddannelse, og at gennemføre den.

 

For elever der ikke umiddelbart kan vurderes parat, vil vi i samarbejde med skolen og forældrene have fokus på, hvordan man bedst muligt kan støtte op om den enkelte elev.

 

Efter grundskolen overtages vejledningen af ungevejlederne, og de er med til at støtte de unge i deres videre uddannelse. 

 

Mere information og nyttige sider: 

https://www.solrod.dk/borger/0-18-aar/vejledningSenest opdateret 24.08.2021 20:26 af FLA

Link til Feliks fra Apricore - Leverandør af hjemmesiden