Gå til sideindhold

Musikskolens regler for tilmelding, undervisning og betaling

Tilmelding

Tilmelding til den kommende sæson åbner i maj eller juni.

Nuværende elever og elever på ventelisten får et forspring på 14 dage efter åbning for tilmelding ved tildelingen af pladser. Herefter tildeles pladserne efter først-til-mølle-princippet.

 

Efter tilmeldingen vil du modtage en e-mail med bekræftelse af, at vi har modtaget din tilmelding.

Du vil siden få at vide, om vi har en plads til dig.

Soloelev: Hvis du har fået en plads, vil du blive ringet op af din lærer i august med henblik at aftale tid og sted for undervisningen.

 

I enkelte tilfælde kan det forekomme, at det ikke er muligt at finde et undervisningstidspunkt, som passer både eleven og læreren. I disse tilfælde forbeholder musikskolen sig ret til at tilbyde pladsen til en anden.

 

Er tilmeldingen bindende?

Hvis du melder dig ud inden den tredje planlagte undervisningsgang, kan du blive meldt ud med det samme uden at skulle betale andet end et administrationsgebyr på 50 kr.

 

Derefter kan du melde dig ud med virkning efter en måned + løbende måned. Dog er der en prøveperiode på i alt tre måneder for nye elever og elever, der har skiftet fag eller lærer siden foregående sæson - læs mere længere nede på siden.

 

Du kan hele året melde dig ud med øjeblikkelig varsel, hvis

 

a) du flytter fra kommunen

b) du kan dokumentere en længerevarende sygdom eller

c) en elev fra ventelisten kan overtage din plads.

 

NB: Tilfælde c er kun gældende for elever, der går til individuel undervisning.

 

 

For de af jer, der går til undervisning på hold for to:

 

Undervisningen er på 30 minutter ugentligt. Hvis den ene af jer melder sig fra holdet, og der ikke er noget, der hindrer udmeldingen, vil den anden kunne fortsætte på holdet alene de næste to gange.

Hvis der ikke efter de to gange er fundet en anden deltager til holdet, vil det blive nedlagt. Den tilbageværende deltager kan derefter vælge mellem at fortsætte sin undervisning som 25 minutters ugentlig soloundervisning på de betingelser, der knytter sig til det, eller at blive udmeldt helt.

Det kræver en ny tilmelding at fortsætte som soloelev.

 

Hvad sker der, hvis der kommer en ny nedlukning?

I tilfælde af, at musikskolen p.g.a. covid-19 eller lignende i en periode må lukke ned for fysisk fremmøde til undervisningen, vil den så vidt, det overhovedet er muligt, blive gennemført som fjernundervisning, typisk on-line undervisning.

 

Alle tilmeldte elever betaler fuld pris for såvel fjernundervisning som undervisning ved fysisk fremmøde. Det gælder også de elever, der måtte vælge at sige nej tak til deres lærers tilbud om fjernundervisning.

 

Rabatter:

Der gives søskenderabat for den anden og efterfølgende søskende - 25 % pr. eleverne. Rabatten beregnes på de billigste fag. For at rabatten kan gives, skal eleverne have samme værge / betaler.

 

Der gives rabat, når eleven går til flere tilbud - 25 % for andet og efterfølgende fag. Rabatten beregnes på billigste fag.

 

Man kan ikke opnå søskenderabat og flerfagsrabat på det samme undervisningstilbud. Den samlede rabat på et undervisningstilbud kan således ikke overstige 25 %.

 

Sammenspilsundervisningen er gratis for elever, der får anden betalt undervisning.

Det samme gælder Solrød Band Klub.

 

Er der en prøveperiode for nye elever?

Hvis du opdager, at det alligevel ikke var noget, kan du melde dig ud med øjeblikkelig varsel, hvis du gør det inden den tredje, planlagte undervisningsgang. Du vil så skulle betale et administrationsgebyr på 50 kr.

 

Efter de to uger, har du, hvis du er ny elev eller har skiftet lærer eller instrument siden sidste sæson, en prøvetid frem til 1. december fra sæsonstarten. For elever, der begynder efter, at sæsonen er startet, er prøvetiden 3 måneder. Udmeldelse efter prøvetiden skal meddeles musikskolens kontor skrifligt eller pr. e-mail og være os i hænde senest 14 dage før prøvetidens udløb.

 

Du betaler 1. rate for prøvetiden. Soloelever betaler desuden 50 kr., som er en afgift til Copy-Dan.

Efter prøvetidens udløb vil du kunne melde dig ud med virkning efter en måned + løbende måned.

 

Hvordan betaler jeg?

Betalingen falder i tre rater og opkræves via din e-boks. Ved for sen betaling bliver der tale om et rykkergebyr. I tilfælde af at du ikke har betalt alle rater for en afsluttet sæson, kan du ikke påbegynde en ny sæson.

 

Får jeg pengene tilbage i tilfælde af et afbud?

Hvis din musiklærer bliver nødt til at melde afbud, bliver betalingen for den aflyste undervisning modregnet i prisen, bortset fra ved de to første aflysninger. En sådan eventuel modregning finder sted i forbindelse med den sidste ratebetaling. Ved længerevarende lærersygdom prøver musikskolen at skaffe en vikar. 

 

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan komme til undervisningen?

Hvis du selv er forhindret i at komme til undervisningen, skal du melde afbud til musiklæreren. Du har ikke krav på at få de forsømte timer erstattet eller refunderet. Dette gælder også, hvis dit afbud skyldes lejrskoleophold, skoleudflugter, private ferier og lignende.

 

Hvad gør jeg, hvis jeg flytter? 

Hvis du flytter udenfor Solrød Kommune, kan du melde dig ud af musikskolen og søge undervisning på musikskolen i din nye kommune. Du kan dog vælge at gå til undervisning hos os sæsonen ud.

Hvis du flytter indenfor Solrød Kommune, skal du meddele det til musikskolens kontor.

 

Regler vedr. fotos og video

I forbindelse med undervisningen fotograferer eller filmer musikskolen ikke børn eller forældre uden forudgående accept.

 

Det er ikke tilladt for forældre eller andre at fotografere eller filme fra undervisningen uden forudgående accept fra de involverede, hvad enten det drejer sig om undervisere, forældre eller andre elever. I sidstnævnte tilfælde kræver det accept fra børnenes forældre.

 

I forbindelse med koncerter og andre offentlige arrangementer vil musikskolen lejlighedsvis filme eller fotografere med henblik på pr-formål.Senest opdateret 14.05.2024 16:19 af JEEN

Link til Feliks fra Apricore - Leverandør af hjemmesiden