Gå til sideindhold

Om os

UngSolrød er den samlede betegnelse for vores alsidige uddannelses- og fritidstilbud på Solrød Ungdomsskole. Fælles for vores tilbud er vores kollektive engagement i at styrke demokratisk deltagelse og dannelse blandt børn og unge. Det gør vi blandt andet ved at fokusere på at skabe inspirerende læringsfællesskaber, der fremmer kreativitet og fordybelse. Vores mål er at understøtte og dyrke nysgerrighed og videbegær, samtidig med at vi udvider horisonterne for børn og unges verdensopfattelse.  Ved at styrke troen på egen formåen stræber vi efter at give børn og unge modet til selvstændiggørelse og øget robusthed. Vores høje ambitioner forpligter os alle til hver dag at arbejde for at fremme positiv udvikling og meningsfuld dannelse hos hver enkelt elev. 

 

Vejledning & Skoleformer 

Vejledning & Skoleformer er en afdeling, der inkluderer erhvervsklasser, den fælles kommunale uddannelsesvejledning med medarbejdere dedikeret til hver skole i kommunen og en vejledningsenhed som særligt fokuserer på 18+ området. Afdelingen inkluderer også “Fokusforløb”, et brobygningstilbud for unge, der ikke kan varetage en normal skolegang og har behov for en håndholdt indsats for at blive inkluderet i det nærmeste skoletilbud. 

  

10Solrød  

10Solrød er vores 10. klassecenter, der tiltrækker unge fra hele sydkysten. Her kan de styrke enkelte skolefag, få afklaring om det næste uddannelsesvalg, modne i en ny klassekontekst og blive bedre rustet socialt. De oplever en anderledes skolegang med eget valg af fagpakke ud over faste basisfag og mange nye oplevelser i et tæt klassesammenhold. 

 

SSP & Gadeplan  

UngSolrød inkluderer den kommunale SSP-indsats, der arbejder forebyggende med opsøgende indsatser i folkeskolen. SSP arbejder med at styrke trivslen, afklare misforståelser og undervise i skadelige virkninger af euforiserende stoffer. SSP er også tilknyttet personer, der kan være i målgruppen for uhensigtsmæssig adfærd, og koordinerer indsatser med opsøgende gadeplansmedarbejdere. 

  

Fritid  

UngSolrøds fritidsundervisning er et tilbud for alle unge, der bor eller går i skole i Solrød Kommune. Man kan deltage fra 7. klasse eller ved 13-årsalderen. Langt størstedelen af aktiviteterne er gratis, undtagen vores ungdomsrejser og andre aktiviteter uden for huset. Aktiviteterne spænder fra Gokart til Babysitter-kursus, sprogkursus i japansk og årlige skiture samt andre ungdomsrejser uden forældre. 

  

Ungdomsklub 

 

UngSolrøds Ungdomsklub er de unges daglige frirum og findes på to adresser: i idrætscenteret i Solrød fra 6. klasse og på Havdrup skole fra 7. klasse. Medlemskab i klubben er gratis. Klubben tilbyder en lang række aktiviteter som Playstation, bordfodbold, bordtennis og pool. Der er også mulighed for at styrke kreative færdigheder i f.eks. kreativt design og musik. På udvalgte dage laves fællesmad, og der arrangeres regelmæssigt ture ud af huset, som typisk kræver et symbolsk beløb for deltagelse. 

  

Musikskolen 

I Solrød Kommunale Musikskole arbejder vi med den grundlæggende antagelse, at musikudøvelse er for alle, og at ingen er afskåret fra at få musikalske oplevelser. Vi tilbyder et bredt udvalg af fag, der inspirerer til kreativ udfoldelse. Vi sætter musikkens mangfoldige rolle for den enkeltes vækst og kulturelle forståelse i fokus, og vi skaber et unikt læringsmiljø, hvor det ligeværdige møde, det musikalske fællesskab og den individuelle udvikling er i fokus. Uanset om du ønsker at fordybe dig i et instrument, forfine sangteknikken, udforske musikproduktion eller blot savner nogle at spille og synge sammen med, er vi her for at støtte dig i din musikalske udvikling med undervisning fra professionelle udøvere. Senest opdateret 30.01.2024 14:14 af WAB

Link til Feliks fra Apricore - Leverandør af hjemmesiden