Gå til sideindhold

Erhvervsklasserne

Erhvervsklasserne modtager 8. og 9. klasseelever primært fra Solrød og Greve.

 

Målgruppen er elever, som:

 • Har det svært fagligt i almindelig folkeskole, og ønsker færre fag og praktik på en arbejdsplads
 • Er motiverede for at være i erhvervspraktik to dage om ugen på forskellige arbejdspladser
 • Forventer at ville søge ind på en erhvervsuddannelse.

Indholdet

I Erhvervsklasserne får eleverne mulighed for at gennemføre deres undervisningspligt, med en kortere praktik. Denne kombination skaber gode betingelser for at opnå positive skoleerfaringer og -resultater, samtidig med at eleverne får ekstraordinær indsigt i Erhvervsklasseeleverne går i skole to dage ugentligt og er i praktik to dage ugentligt. Den sidste dag har eleverne varierede aktiviteter som udflugter, fællesskabsopbyggende oplevelser m.m. Både skole-, praktik-, og udflugtsdel er obligatoriske i tilbuddet, og der er almindelig mødepligt til det hele.

 

 

Skoleundervisningen

Eleverne undervises i dansk, engelsk og matematik med henblik på afslutte med 9. klasseeksamen, som

danner grundlag for optagelsesmuligheder på en erhvervsuddannelse. 

 

I hver klasse er der op til 16 elever og tre lærere, hvilket giver gode muligheder for social tryghed og for at få hjælp til det faglige, når man har brug for det.

 

Tæt personlig opfølgning fra skole og vejledning

Hver elev får tilknyttet en kontaktlærer og en uddannelsesvejleder, som løbende følger op med elev og forældre på elevens personlige, sociale og faglige udvikling.


Praktikken

Eleverne er gennem hele skoleåret i erhvervspraktik to dage ugentligt. I samarbejde med elevens uddannelses-vejleder forsøger vi at finde praktikaftaler, som matcher elevens interesser og behov. Praktikforløbene hos den enkelte virksom-hed varer typisk tre måneder.

 

Forventninger til eleverne

Erhvervsklassen er et frivilligt undervisningstilbud. Eleverne skal derfor være indstillede på at:

 • Arbejde for at lære så meget som overhovedet muligt i dansk, engelsk og matematik
 • Samarbejde med deres klassekammerater, så alle får mulighed for positiv faglig, social og personlig udvikling
 • Udvise nysgerrighed og fleksibilitet i praktik-søgningen, både i forhold til fag, beliggenhed og arbejdstider
 • Indgå motiveret og ansvarligt i dagligdagen på deres praktikplads. Det betyder bl.a. at møde op til de aftalte tider, udføre de givne opgaver og samarbejde med kollegaerne.

 

Succeskriterier for Erhvervsklassen

Erhvervsklassen har som overordnet mål, at eleverne bliver uddannelsesparate til en erhvervsuddannelse – dvs. parate til at vælge, påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse. Vi har derfor særligt fokus på at

 • Eleverne viser faglig fremgang
 • Elevernes tillid til egen formåen vokser
 • Eleverne udvikler mødestabilitet både i praktik og skole
 • Eleverne udvikler valgkompetence, det vil sige viden om job og uddannelse og evne til refleksion over egne interesser, styrker, udfordringer og behov i tilknytning hertil.

Optagelse

Erhvervsklassen optager kun elever, som er motiverede for at deltage i både skole-, udflugts- og praktikdelen. Elevens grundskole og vejleder vurderer, om Erhvervsklassen er et relevant undervisningstilbud til eleven og indstiller til optagelse.

Den indstillede elev indkaldes til en optagelses-samtale med en lærer og en vejleder fra erhvervs-klassen inden endelig optagelse. Der er mulighed for rundvisning på skolen og samtale med en vejleder fra Erhvervsklassen, inden der træffes endelig beslutning om ansøgning til Erhvervsklassen. Elever med min. 7 km til skole får udleveret et månedskort til offentligt transport mellem hjem og skole. 

 

 

Indstillingsskema udleveres af elevens UU-vejlederSenest opdateret 07.12.2021 14:27 af WAB

Link til Feliks fra Apricore - Leverandør af hjemmesiden